Hakkımızda

“IVD Market , 2014 yılından bu yana In Vitro Diagnostik pazarına yönelik ürün ve hizmetler geliştirmektedir. Sektörün mevcut durumu ve değişimi ile oluşan ihtiyaçlarını tespit ederek, tamamen veriye dayalı ve özel yazılım çözümleri ile desteklenen hizmetler sunmaktadır.

IVD Market , sunduğu hizmetlerin tamamında IVD Sektöründe ilk ve tek olma konumunu sürdürmektedir.

Ürün ve hizmetleri ile Uluslararası ve Ulusal birçok firmaya çözüm üretmekte ve hizmet sunmaktadır. “

IVD Market Tarihçe

 1. IVDPlus Hazırlık

  Hizmete özel yazılım gelişimi ve geriye dönük olarak 3 yıllık Pazar araştırma & analizleri

 2. IVDPlus Başlangıç

  1 Ocak 2015 tarihi itibariyle online hizmet platformunun devreye alınması, bir sene içerisinde 10 üye firma

 3. Tüm IVD Takibi

  IVDPlus kapsamında analiz edilen ürün gruplarının genişletilmesi ve tüm IVD pazarının kapsama alınması
  Üye firma sayısı 20’ye ulaşmıştır.

 4. ProjectPlus ve LabPlus

  Değişen sektör dinamikleri doğrultusunda oluşan ihtiyaçlara yönelik hizmetlerin pazara sunulması
  YDA Sağlık ile 4 Şehir Hastanesine yönelik ProjectPlus ve LabPlus anlaşmasının yapılması

 5. Bilkent Şehir Hastanesinde kullanılmak üzere Siemens Sağlık ile LabPlus anlaşması
  Bursa Şehir Hastanesine yönelik olarak Roche ile Project Plus ve LabPlus anlaşmasının yapılması
  IVDPlus hizmeti Tıbbi Ürün (Medikal) alanında hizmet sunmaya başlamış ve 3M firması ile kapsamlı bir proje başlatılmıştır

 6. LabPlus hizmetinin tam bir ürün olarak uluslararası tanıtım faaliyetleri
  PathWay (Patoloji Laboratuvar Yazılımı) ve GenWay (Genetik Laboratuvar Yazılımı) ürünlerinin lansması
  Tıbbi Ürün (Medikal) Pazar Analiz ve Takip hizmeti olarak “MedPlus” lansmanının gerçekleştirilmesi