Laboratuvar Yönetim Yazılım

LABPlus, laboratuvarların yönetimi için geliştirilmiş ve toplam çözüm üreten bir yazılımdır. İçerdiği modüller ile laboratuvar yönetimi sırasında teknik ve operasyonel olarak ihtiyaç duyulan tüm süreçleri karşılamaktadır. Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemleri (LBYS) tıbbi süreçler ve cihaz entegrasyonlarına odaklanmış yazılımlar iken, LABPlus tamamen laboratuvar yöneticilerinin ihtiyaçlarına odaklanmaktadır.
İşletmelerin kullandığı ERP ve/veya Muhasebe Yazılımları ile çift yönlü iletişim kurarak, süreç kapsamında işlem sayısı büyük oranda azaltılmaktadır.
LABPlus ekibi, her bir proje uygulamasında ön inceleme yaparak, iş planı çıkarmaktadır. İş planına uygun olarak uygulama sürecine geçilmekte ve süreç boyunca destek sağlanmaktadır.

ÖZELLİKLER

Kontrol
Bulut ve Yerel Sunucu
Web Tabanı
Raporlama
Çoklu Proje Yönetimi
Uygulama Desteği
Pivot Raporlama
Veri Madenciliği
Döküman Yönetimi
Tedarikçi Senk.
 • Depo Yönetimi
 • Talep Süreci
 • Sipariş Planlaması
 • Son Kullanma Tarihi
 • Lot & Miad Takibi
 • Kritik Stok Analizi
 • İhtiyaç Analizi
 • Tedarikçi Entegrasyonu
 • ERP Senkronizasyonu
 • Dönem Tanımlama
 • Dönem Analizi
 • Karşılaştırma Analizleri
 • Verimlilik Analizi
 • Fire Takibi
 • Test Master Tablosu
 • Pivot Raporlama
CPR – COST PER RESULT
 • Stok ve Verimlilik modüllerinin etkin kullanımı ile her bir testine gerçek sonuç maliyeti (CPR) analiz edilebilmektedir.
 • Stok kartı bazında yapılan maliyet dağılım tanımlamaları üzerinden tüketilen ürünlerin maliyetleri ilgili testlere yans”ıtılmaktadır.
 • Sözleşme ve Masraf ekranlarından gerçekleşen girişler ile; Personel, Cihaz, Hizmet ve Diğer gibi birçok maliyet test veya test grubuna özel olarak hesaplanmaktadır.
 • Test, Test Grubu bazlı CPR analizleri ve dönemler arasında maliyet değişim değerlendirmeleri detaylı olarak raporlanmaktadır.
 • Birden fazla proje (lokasyon, proje veya bağlı kurum vb) yönetilmesi halinde projeler arasında test ve test grupları açısından karşılaştırma yapılabilmektedir.
 • Teste özel olarak “Ürün Tüketim Analizi” ile performans iyileştirme veya planlama fonksiyonları desteklenmektedir.
 • CPR | Test
 • CPR | Test Grubu
 • CPR | Dönem Karşılaştırma
 • CPR | Test
DATA MINING
 • LabPlus, laboratuvar iş ve süreç yönetimlerinde kaynak yönetimine odaklanmış bir yazılımdır.
 • Stok ve Verimlilik yönetim modüllerinin kullanımı ile elde edilen veriler, Data Mining raporları kapsamında analiz edilerek direkt yapılması gereken işleme yönelik öneriler ve uyarılar oluşturulmaktadır.
 • Tüketim dinamikleri, üretilen sonuç sayısı, fire, miad gibi birçok değişken aynı anda analiz edilerek kaynakların en verimli kullanılmasına yönelik analizler sunulmaktadır.
 • Data Mining
 • Veri Analiz ve Öğrenme
 • Stok Analiz ve Hareket Önemi
 • Fazla Stok Analizi
 • Tablo Karşılaştırma Analizi

DİĞER MODÜLLER

 • Personel Yönetimi
 • Dökümantasyon
 • Eğitim Planlaması
 • Eğitim Kayıtları
 • İzin Yönetimi
 • Vardiya Planlama
 • Fazla Mesai Yönetimi
 • Otomatik Bildirim
 • Çalışma Alanı Analizi
 • Görev Yönetimi
 • Cihaz Servis Yönetimi ile Entegre Yapı
 • İç Görev
 • Dış Görev
 • SMS ve E-posta Bildirimi
 • İzleme
 • Ek Dosya
 • Raporlama ve kpi Takibi
 • Cihaz Yönetimi
 • Cihaz Veri Tabanı
 • Bakım Planlama & Takip
 • Servis Yönetimi
 • Otomatik E-posta ve SMS
 • Karekod Basım
 • Kpi Takip
 • Dökümantasyon
 • Bütçe Yönetimi
 • Bütçe Realizasyon Takibi
 • Bütçe Yeniden Tahsisi Kontrolü
 • Birim Test Maliyet Analizi
 • Maliyet İzleme | Kontrol
 • Maliyet Sınıflandırması
 • Projeler Arası Maliyet Karşılaştırma
 • LBYS & HBYS Entegrasyonu
 • Otomatik Veri Kontrol Raporları
 • Sonuç Süre Analizi
 • Süre Realizasyon Analizi
 • Talep Analizi
 • Cihaz Analizi
 • Karşılaştırma Analizi
 • Dashboard

Referanslar

Başakşehir Şehir Hastanesi

Bursa Şehir Hastanesi

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

Konya Şehir Hastanesi

Kayseri Şehir Hastanesi

Manisa Şehir Hastanesi

image