PROJECTPlus Hizmeti

Laboratuvar Hizmetlerinin; verimli, performans odaklı ve sözleşme kurallarına uygun olarak sağlanması için sunulan hizmettir. Planlama, Uygulama (Devreye Alma) , İşletme dönemlerinin tamamında sağlanan hizmet kapsamında; Süreç Optimizasyon ve Performans odaklı yönetim destekleri sağlanmaktadır.

image

PROJECTPlus Kapsamında

Konusunda uzman ekibimiz tarafından tüm aşamalar detaylı olarak analiz edilmekte ve kapsamlı değerlendirmeler ile çözümler sunulmaktadır. Veri ve/veya simülasyon üzerinden gerçekleştirilen çalışmalar ile projenin hedef & kapsamına yönelik planlama ve uygulamalar gerçekleştirilmektedir.

image
image

PROJECTPlus Özellikler

Süreç Yönetimi

Projelendirme aşamasında başlayarak işletme dönemi boyunca devam eden tüm süreçlerin yönetimi tamamen veri ve analize dayalı olarak gerçekleştirilmektedir.

İK Yönetimi

Proje kapsamında görev alan tüm laboratuvar ekibinin; özlük dosyaları, vardiya planlamaları, eğitim planlama ve kayıtları, sağlık kayıtları, mesai kayıtları, izin kayıtları entegre bir şekilde kayıt altına alınmaktadır.

İş Akış Analizleri

Planlama aşamasında oluşturulan iş akışlarının, uygulama ve işletme sırasında değerlendirmeleri gerçekleştirilerek devamlı iyileştirme yaklaşımı ile revizyonlar yapılmaktadır.

Planlama ve Uygulama

Proje özelinde gerçekleştirilen planlama hizmetine ek olarak hizmet kapsamına bağlı olarak uygulama süreçleri yönetilmektedir.

Raporlama

Geliştirilen raporlama araç ve formatları ile laboratuvar yönetim ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı raporlama hizmetleri sunulmaktadır.

Sözleşme Yönetim/Takibi

Proje kapsamında gerçekleştirilecek tüm sözleşmeler için teknik ve süreç kapsamında katkılar sağlanmaktadır. İşletme sürecinde ise sözleşme uygunluk değerlendirmeleri yine teknik kapsamda gerçekleştirilmektedir.

image